Kerkdiensten
Datum:
26-01-2020 09:30
Locatie:
De Hege Stins
Voorganger:
ds. W. van den Hoeven, Amersfoort
Aanduiding:
Heilig Avondmaal
Organist:
Henk Havenga
Ouderling van dienst:
Chantal Osinga
Diaken van dienst:
Jan Keuning
Diakenen:
Aukje Westra.
Henk v.d. Wal
Klaas Tigchelaar
Peter Roerdink
Roel Rauwerda
Beamerist:
Jan Veltman
Koster:
Jan van Zwol
Lector:
Els Schraa
1e collecte:
PKN Jop
2e collecte:
Kerk
Heilig Avondmaal - lopend. M.m.v. Janny de Witte, Wilma Hoekstra, Stiena Otte en Martje Roerdink.