Kerkdiensten
Datum:
19-01-2020 09:30
Locatie:
De Hege Stins
Voorganger:
mw. ds. D.A.J. Scholtens, Stiens
Aanduiding:
Organist:
Auke de Boer
Ouderling van dienst:
Leny de Vries
Diaken van dienst:
Klaas Tigchelaar
Diakenen:
Jitty Rauwerda
Beamerist:
Diana Smidt
Koster:
Arma Regeling
Lector:
Wilmer Haijma
1e collecte:
PKN Miss
2e collecte:
Kerk