Kerkdiensten
Datum:
17-11-2019 19:30
Locatie:
De Hege Stins
Voorganger:
Aanduiding:
Sing in
Organist:
Han Giesing
Diaken van dienst:
Roel Rauwerda
Beamerist:
Diana Smidt
Muzikale medewerking:
All for One
1e collecte:
Sing in
Multi Cultureel Gospelkoor o.l.v. Basil Maneka