Kerkdiensten
Datum:
29-01-2020 15:30
Locatie:
Skilhiem
Voorganger:
mw. ds. G. van Beem-de Jong, Stiens
Aanduiding:
1e collecte:
Wilde Ganzen