Kerkdiensten
Datum:
18-12-2019 15:30
Locatie:
Skilhiem
Voorganger:
mw. T. de Vries
Aanduiding:
Heilig Avondmaal
Diaken van dienst:
Klaas Tigchelaar
1e collecte:
Wilde Ganzen