Kerkdiensten
Datum:
25-09-2019 15:30
Locatie:
Skilhiem
Voorganger:
mw. T. de Vries
Aanduiding:
Diakenen:
Klaas Tigchelaar
1e collecte:
Wilde Ganzen