Kerkdiensten
Datum:
31-07-2019 15:30
Locatie:
Skilhiem
Voorganger:
mw. ds. C. Roosma-de Vries
Aanduiding:
1e collecte:
Wilde Ganzen