Kerkdiensten
Datum:
04-08-2019 09:30
Locatie:
St. Vituskerk
Voorganger:
ds. T.G. van der Linden, Harlingen
Aanduiding:
Organist:
Han Giesing
Ouderling van dienst:
Lubbert Tilma
Diaken van dienst:
Klaas Tigchelaar
Beamerist:
Alice Drahn
Videobediening:
Nick van Dijk
Koster:
Arma Regeling
Lector:
Janny Walsweer
1e collecte:
Diaconie
2e collecte:
Kerk
Geen kindernevendienst en oppas.