Kerkdiensten
Datum:
15-12-2019 09:30
Locatie:
De Hege Stins
Voorganger:
mw. ds. T. K. Kwint, Meppel
Aanduiding:
Derde Advent
Organist:
Jaap Overeem
Ouderling van dienst:
Theo Zijlstra
Diaken van dienst:
Klaas Tigchelaar
Diakenen:
Jitty Rauwerda
Beamerist:
Jan Veltman
Koster:
Arma Regeling
Lector:
Anna Beetstra
1e collecte:
Diaconie
2e collecte:
Kerk