Kerkdiensten
Datum:
08-12-2019 09:30
Locatie:
De Hege Stins
Voorganger:
mw. ds. T. K. Kwint, Meppel
Aanduiding:
Tweede Advent
Organist:
Han Giesing
Ouderling van dienst:
Leny de Vries
Ouderlingen:
Aukje Brouwer
Diaken van dienst:
Jan Keuning
Diakenen:
Roel Rauwerda
Beamerist:
Taco Jan Osinga
Koster:
Arma Regeling
Muzikale medewerking:
VituStinsCantorij
Lector:
Daniëlle Boonstra
1e collecte:
Zending
2e collecte:
Kerk