Kerkdiensten
Datum:
22-09-2019 09:30
Locatie:
De Hege Stins
Voorganger:
mw. ds. T. K. Kwint, Meppel
Aanduiding:
Organist:
Han Giesing
Ouderling van dienst:
Leny de Vries
Diaken van dienst:
Aukje Westra
Diakenen:
Anne Pietersma - hulpdiaken
Beamerist:
Taco Jan Osinga
Koster:
Lieuwe Lousma en Jan Wierstra
Lector:
Aniek Hansma
1e collecte:
PKN Vredeswerk
2e collecte:
Kerk