Kerkdiensten
Datum:
08-09-2019 09:30
Locatie:
De Hege Stins
Voorganger:
mw. ds. T. K. Kwint, Meppel
Aanduiding:
Organist:
Henk Havenga
Ouderling van dienst:
Theo Zijlstra
Diaken van dienst:
Klaas Tigchelaar
Diakenen:
Henk v.d. Wal
Beamerist:
Taco Jan Osinga
Koster:
Thom Boorsma en Fred Mijnheer
Lector:
Wilmer Hansma
1e collecte:
PKN Jop
2e collecte:
Kerk