Kerkdiensten
Datum:
25-08-2019 09:30
Locatie:
De Hege Stins
Voorganger:
ds. C.P. Koole, Schoonhoven
Aanduiding:
Heilig Avondmaal
Organist:
Henk Havenga
Ouderling van dienst:
Hille de Haan
Diaken van dienst:
Jan Keuning
Diakenen:
Aukje Westra
Henk v.d. Wal
Klaas Tigchelaar
Peter Roerdink
Rob Plat
Beamerist:
Taco Jan Osinga
Koster:
Jan van Zwol
Lector:
Chantal Osinga
1e collecte:
Diaconie
2e collecte:
Kerk
Vrijwilligers HA: Janny de Witte, Titia Dijkhuis, Stiena Otte en Thea van Zwol