Kerkdiensten
Datum:
09-06-2019 10:00
Locatie:
De Hege Stins
Voorganger:
mw. ds. T. K. Kwint, Meppel
Aanduiding:
Pinksteren
Ouderling van dienst:
Martin Jansen Klomp
Diaken van dienst:
Klaas Tigchelaar
Diakenen:
Henk v.d. Wal
Koster:
Jan van Zwol en Arma Regeling
Muzikale medewerking:
"Da Capo" Leeuwarden
Lector:
Aniek Hansma
1e collecte:
KIA Zending
2e collecte:
Kerk