Kerkdiensten
Datum:
07-04-2019 09:30
Locatie:
De Hege Stins
Voorganger:
ds. T.K. Kwint, Meppel
Aanduiding:
Organist:
Auke de Boer
Ouderling van dienst:
Hille de Haan
Diaken van dienst:
Rob Plat
Diakenen:
Klaas Tigchelaar
Beamerist:
Taco Jan Osinga
Koster:
Jan van Zwol
Lector:
Chantal Osinga
1e collecte:
KIA Zending
2e collecte:
Kerk