Kerkdiensten
Datum:
10-11-2019 09:30
Locatie:
De Hege Stins
Voorganger:
mw. ds. M. Vroonland, Leeuwarden
Aanduiding:
Organist:
Han Giesing
Ouderling van dienst:
Leny de Vries
Diaken van dienst:
Roel Rauwerda
Diakenen:
Anne Pietersma - hulpdiaken
Beamerist:
Jan Veltman
Koster:
Jan van Zwol
Muzikale medewerking:
VituStinsCantorij
Lector:
Daniëlle Boonstra
1e collecte:
PKN Dorpskerken
2e collecte:
Kerk
De dienst wordt uitgezonden door radio LEO/Middelsee.