Kerkdiensten
Datum:
12-05-2019 09:30
Locatie:
De Hege Stins
Voorganger:
mw. ds. M. Vroonland, Leeuwarden
Aanduiding:
Organist:
Han Giesing
Ouderling van dienst:
Cees Vos
Diaken van dienst:
Henk v.d. Wal
Diakenen:
Sita Veninga
Beamerist:
Diana Smidt
Koster:
Jan van Zwol
Lector:
Eveline Rianne Boonstra
1e collecte:
PKN Jop
2e collecte:
Kerk