Kerkdiensten
Datum:
17-11-2019 09:30
Locatie:
De Hege Stins
Voorganger:
ds. R. van Dam, Buitenpost
Aanduiding:
Organist:
Henk Havenga
Ouderling van dienst:
Theo Zijlstra
Diaken van dienst:
Klaas Tigchelaar
Diakenen:
Henk v.d. Wal
Beamerist:
Taco Jan Osinga
Koster:
Arma Regeling
Lector:
Anna Beetstra
1e collecte:
Diaconie
2e collecte:
Kerk