Kerkdiensten
Datum:
23-06-2019 09:30
Locatie:
De Hege Stins
Voorganger:
mw. ds. D.A.J. Scholtens
Aanduiding:
Organist:
Henk Havenga
Ouderling van dienst:
Chantal Osinga
Diaken van dienst:
Peter Roerdink
Diakenen:
Anne Pietersma - hulpdiaken
Beamerist:
Jan Veltman
Koster:
Jan van Zwol
Lector:
Anna Beetstra
1e collecte:
KIA Werelddiaconaat
2e collecte:
Kerk