Kerkdiensten
Datum:
24-03-2019 09:30
Locatie:
De Hege Stins
Voorganger:
ds. D.A.J. Scholtens
Aanduiding:
Organist:
Take Beukema
Ouderling van dienst:
Gert Jan Zuidema
Diaken van dienst:
Sita Veninga
Diakenen:
Henk v.d. Wal
Beamerist:
Taco Jan Osinga
Koster:
Lieuwe Lousma en Jan Wierstra
Lector:
Emma Overeem
1e collecte:
KIA Kinderen in de knel
2e collecte:
Kerk