Kerkdiensten
Datum:
13-10-2019 09:30
Locatie:
De Hege Stins
Voorganger:
mw. ds. C. Roosma-de Vries
Aanduiding:
Organist:
Henk Havenga
Ouderling van dienst:
Theo Zijlstra
Diaken van dienst:
Henk v.d. Wal
Diakenen:
Jitty Rauwerda
Beamerist:
Jan Veltman
Koster:
Arma Regeling
Lector:
Sjoerd Bakker
1e collecte:
KIA Werelddiaconaat
2e collecte:
Kerk