Kerkdiensten
Datum:
15-09-2019 09:30
Locatie:
De Hege Stins
Voorganger:
ds. W. v.d. Hoeven, Amersfoort + mw. Tine de Vries
Aanduiding:
Startzondag
Ouderling van dienst:
Ronald Ars
Diaken van dienst:
Rob Plat
Diakenen:
Peter Roerdink
Beamerist:
Homme van der Wal
Taco Jan Osinga
Koster:
Jan van Zwol en Arma Regeling
Muzikale medewerking:
United
Lector:
Hannah Osinga
1e collecte:
Aanloophuis Leeuwarden
2e collecte:
Onkosten