Kerkdiensten
Datum:
19-05-2019 09:30
Locatie:
De Hege Stins
Voorganger:
ds. U. Tjallingii, Oosterbierum
Aanduiding:
Organist:
Take Beukema
Ouderling van dienst:
Ronald Ars
Diaken van dienst:
Jan Keuning
Diakenen:
Anne Pietersma - hulpdiaken
Beamerist:
Jan Veltman
Koster:
Arma Regeling
Lector:
Pieter Dijkhuis
1e collecte:
Zending
2e collecte:
Kerk