Kerkdiensten
Datum:
22-12-2019 09:30
Locatie:
De Hege Stins
Voorganger:
ds. K. de Jong, Kampen
Aanduiding:
Vierde advent
Organist:
Auke de Boer
Ouderling van dienst:
Lubbert Tilma
Diaken van dienst:
Henk v.d. Wal
Diakenen:
Peter Roerdink
Beamerist:
Diana Smidt
Koster:
Thom Boorsma en Fred Mijnheer
Lector:
Nelleke van Wessel
1e collecte:
Diaconie
2e collecte:
Kerk