Kerkdiensten
Datum:
02-06-2019 09:30
Locatie:
De Hege Stins
Voorganger:
ds. J.D.TH. Wassenaar, Hellendoorn
Aanduiding:
Fryske tsjinst
Organist:
Auke de Boer
Ouderling van dienst:
Gert Jan Zuidema
Diaken van dienst:
Peter Roerdink
Beamerist:
Taco Jan Osinga
Lector:
Jorian Rutger Boonstra
1e collecte:
Diaconie
2e collecte:
Kerk