Kerkdiensten
Datum:
30-05-2019 09:30
Locatie:
De Hege Stins
Voorganger:
ds. J.D.TH. Wassenaar, Hellendoorn
Aanduiding:
Hemelvaartsdag
Organist:
Han Giesing
Ouderling van dienst:
Lubbert Tilma
Diaken van dienst:
Aukje Westra
Beamerist:
Taco Jan Osinga
Koster:
Arma Regeling
1e collecte:
Diaconie
2e collecte:
Kerk