Kerkdiensten
Datum:
01-09-2019 09:30
Locatie:
De Hege Stins
Voorganger:
ds. J.C. Overeem
Aanduiding:
Organist:
Auke de Boer
Ouderling van dienst:
Cees Vos
Diaken van dienst:
Roel Rauwerda
Diakenen:
Jan Keuning
Beamerist:
Jan Veltman
Koster:
Arma Regeling
Lector:
Emma Overeem
1e collecte:
PKN Miss
2e collecte:
Kerk
Wordt uitgezonden via Leo-Middelseé