Kerkdiensten
Datum:
30-06-2019 09:30
Locatie:
De Hege Stins
Voorganger:
ds. J.C. Overeem
Aanduiding:
Heilig Avondmaal
Organist:
Take Beukema
Ouderling van dienst:
Theo Zijlstra
Diaken van dienst:
Klaas Tigchelaar
Diakenen:
Aukje Westra
Henk v.d. Wal
Jan Keuning
Rob Plat
Sita Veninga
Beamerist:
Taco Jan Osinga
Koster:
Arma Regeling
Lector:
Sjoerd Bakker
1e collecte:
Jeugdraad
2e collecte:
Kerk
Vrijwilligers HA: Janny de Witte, Martje Roerdink, Thea van Zwol, Ankie Jansen Klomp.