Kerkdiensten
Datum:
28-04-2019 09:30
Locatie:
De Hege Stins
Voorganger:
ds. J. v.d. Boogaard.
Aanduiding:
Organist:
Han Giesing
Ouderling van dienst:
Gert Jan Zuidema
Diaken van dienst:
Rob Plat
Diakenen:
Anne Pietersma - hulpdiaken
Beamerist:
Taco Jan Osinga
Koster:
Lieuwe Lousma en Jan Wierstra
Lector:
Els Schraa
1e collecte:
Comm. Eredienst
2e collecte:
Kerk