Kerkdiensten
Datum:
01-12-2019 09:30
Locatie:
De Hege Stins
Voorganger:
ds. H. Vlasman, Readtsjerk
Aanduiding:
Eerste Advent
Organist:
Han Giesing
Ouderling van dienst:
Chantal Osinga
Diaken van dienst:
Aukje Westra
Diakenen:
Anne Pietersma - hulpdiaken
Beamerist:
Jan Veltman
Koster:
Lieuwe Lousma en Jan Wierstra
Lector:
Jelly Sloot
1e collecte:
Evang. comm
2e collecte:
Kerk
De dienst wordt uitgezonden door radio LEO/Middelsee.