Kerkdiensten
Datum:
03-11-2019 09:30
Locatie:
St. Vituskerk
Voorganger:
ds. H. Engelsma, Wijnjewoude
Aanduiding:
Oogstdienst, Heilig Avondmaal
Ouderling van dienst:
Lubbert Tilma
Ouderlingen:
Aukje Brouwer
Diaken van dienst:
Jan Keuning
Diakenen:
Aukje Westra
Henk v.d. Wal
Klaas Tigchelaar
Peter Roerdink
Roel Rauwerda
Beamerist:
Alice Drahn
Koster:
Arma Regeling
Muzikale medewerking:
United
Lector:
Aukje Brouwer
1e collecte:
Voedselbank
2e collecte:
KIA Zending