Kerkdiensten
Datum:
25-12-2019 09:30
Locatie:
St. Vituskerk
Voorganger:
Kerstmusical
Aanduiding:
Eerste Kerstdag
Diaken van dienst:
Jitty Rauwerda
Videobediening:
Cees Vos
1e collecte:
KIA Kinderen in de knel
2e collecte:
Comm. Eredienst