Kerkdiensten
Datum:
31-03-2019 09:30
Locatie:
De Hege Stins
Voorganger:
ds. G. Muilwijk, St. Annaparochie
Aanduiding:
Organist:
Henk Havenga
Ouderling van dienst:
Leny de Vries
Diaken van dienst:
Peter Roerdink
Diakenen:
Anne Pietersma - hulpdiaken
Beamerist:
Diana Smidt
Koster:
Arma Regeling
Lector:
Trienke Sikkes
1e collecte:
PKN Miss
2e collecte:
Kerk