Kerkdiensten
Datum:
16-06-2019 09:30
Locatie:
De Hege Stins
Voorganger:
ds. D. Visser, Harlingen
Aanduiding:
Organist:
Take Beukema
Ouderling van dienst:
Hille de Haan
Diaken van dienst:
Jan Keuning
Diakenen:
Anne Pietersma - hulpdiaken
Beamerist:
Taco Jan Osinga
Koster:
Lieuwe Lousma en Jan Wierstra
Lector:
Roelie Groenewoud
1e collecte:
Diaconie
2e collecte:
Kerk