Kerkdiensten
Datum:
14-07-2019 09:30
Locatie:
St. Vituskerk
Voorganger:
ds. D. de Boer, Leeuwarden
Aanduiding:
Organist:
Henk Havenga
Ouderling van dienst:
Lubbert Tilma
Diaken van dienst:
Aukje Westra
Beamerist:
Alice Drahn
Videobediening:
Nick van Dijk
Koster:
Arma Regeling
Lector:
Trienke Sikkes
1e collecte:
Diaconie
2e collecte:
Kerk
Geen kindernevendienst en oppas