Kerkdiensten
Datum:
26-05-2019 09:30
Locatie:
De Hege Stins
Voorganger:
ds. C.P. Koole, Schoonhoven
Aanduiding:
Organist:
Han Giesing
Ouderling van dienst:
Theo Zijlstra
Diaken van dienst:
Roel Rauwerda
Diakenen:
Rob Plat
Beamerist:
Diana Smidt
Koster:
Thom Boorsma en Fred Mijnheer
Lector:
Pieter Dijkhuis
1e collecte:
Evang. comm
2e collecte:
Kerk