Kerkdiensten
Datum:
11-08-2019 09:30
Locatie:
St. Vituskerk
Voorganger:
ds. A. Wiebenga, Sneek
Aanduiding:
Organist:
Han Giesing
Ouderling van dienst:
Gert Jan Zuidema
Diaken van dienst:
Henk v.d. Wal
Beamerist:
Alice Drahn
Videobediening:
Nick van Dijk
Koster:
Arma Regeling
Lector:
Jelly Sloot
1e collecte:
KIA Werelddiaconaat
2e collecte:
Kerk
Geen kindernevendienst en oppas.