Kerkdiensten
Datum:
21-04-2019 09:30
Locatie:
St. Vituskerk
Voorganger:
ds. A. Terlouw, Dronrijp
Aanduiding:
Pasen
Organist:
Take Beukema
Ouderling van dienst:
Lubbert Tilma
Diaken van dienst:
Henk v.d. Wal
Beamerist:
Nick van Dijk
Videobediening:
Willem
Koster:
Arma Regeling
Lector:
Anna Beetstra
1e collecte:
Evang. comm
2e collecte:
Kerk
Geen kindernevendienst