Kerkdiensten
Datum:
19-04-2019 19:30
Locatie:
St. Vituskerk
Voorganger:
ds. A. Bouma, Leeuwarden
Aanduiding:
Goede Vrijdag
Organist:
Han Giesing
Ouderling van dienst:
Theo Zijlstra
Diaken van dienst:
Henk v.d. Wal
Koster:
Arma Regeling
Lector:
Janny Walsweer
Geluid: Cees Vos