Kerkdiensten
Datum:
18-04-2019 19:30
Locatie:
St. Vituskerk
Voorganger:
ds. A. Bouma, Leeuwarden
Aanduiding:
Witte donderdag, Heilig Avondmaal
Organist:
Henk Havenga
Ouderling van dienst:
Martin Jansen Klomp
Diaken van dienst:
Jan Keuning
Diakenen:
Aukje Westra
Peter Roerdink
Roel Rauwerda
Koster:
Arma Regeling
Lector:
Aukje Brouwer
1e collecte:
KIA Werelddiaconaat
2e collecte:
Kerk
Geluid: Cees Vos