Kerkdiensten
Datum:
24-02-2019 09:30
Locatie:
De Hege Stins
Voorganger:
ds. D. de Jong, Voorthuizen
Aanduiding:
Organist:
Henk Havenga
Ouderling van dienst:
Martin Jansen Klomp
Diaken van dienst:
Sita Veninga
Diakenen:
Henk v.d. Wal
Beamerist:
Jan Veltman
Koster:
Arma Regeling
Lector:
Roelie Groenewoud
1e collecte:
PKN Miss
2e collecte:
Kerk