Kerkdiensten
Datum:
17-02-2019 09:30
Locatie:
De Hege Stins
Voorganger:
ds. H. Le Cointre, Leeuwarden
Aanduiding:
Zendingszondag
Organist:
Take Beukema
Ouderling van dienst:
Theo Zijlstra
Diaken van dienst:
Aukje Westra
Diakenen:
Anne Pietersma - hulpdiaken
Beamerist:
Diana Smidt
Koster:
Lieuwe Lousma en Jan Wierstra
Lector:
Zendingscommissie
1e collecte:
KIA Noodhulp
2e collecte:
Kerk
Voorganger i.o.m. ECZC