Kerkdiensten
Datum:
14-04-2019 09:30
Locatie:
De Hege Stins
Voorganger:
ds. T.K. Kwint, Meppel
Aanduiding:
Palmzondag
Organist:
Han Giesing
Ouderling van dienst:
Chantal Osinga
Diaken van dienst:
Roel Rauwerda
Diakenen:
Anne Pietersma - hulpdiaken
Beamerist:
Jan Veltman
Koster:
Thom Boorsma en Fred Mijnheer
Muzikale medewerking:
VituStinsCantorij
Lector:
Hannah Osinga
1e collecte:
PKN Jop
2e collecte:
Kerk