Kerkdiensten
Datum:
13-01-2019 09:30
Locatie:
De Hege Stins
Voorganger:
ds. T.K. Kwint, Meppel
Aanduiding:
Organist:
Henk Havenga
Ouderling van dienst:
Ronald Ars
Diaken van dienst:
Roel Rauwerda
Diakenen:
Anne Pietersma - hulpdiaken
Beamerist:
Taco Jan Osinga
Koster:
Lieuwe Lousma en Jan Wierstra
Lector:
Wilmer Hansma
1e collecte:
Jeugdraad
2e collecte:
Kerk