Kerkdiensten
Datum:
30-01-2019 15:30
Locatie:
Skilhiem
Voorganger:
ds. J.C. Overeem
Aanduiding:
Diaken van dienst:
Jan Keuning
1e collecte:
Wilde Ganzen