Kerkdiensten
Datum:
29-03-2018 15:30
Locatie:
Skilhiem
Voorganger:
ds. J.C. Overeem
Aanduiding:
Heilig Avondmaal
Diaken van dienst:
Klaas Tichelaar
1e collecte:
Wilde Ganzen