Kerkdiensten
Datum:
25-12-2018 09:30
Locatie:
St. Vituskerk
Voorganger:
-
Aanduiding:
Kerst
Ouderling van dienst:
Chantal Osinga
Diaken van dienst:
Henk v.d. Wal
Beamerist:
Nick van Dijk
Videobediening:
Willem
Koster:
Arma Regeling
Muzikale medewerking:
United
Lector:
Chantal Osinga
1e collecte:
KIA Kinderen in de knel
2e collecte:
Comm. Eredienst
Dienst wordt verzorgt door de Jeugdraad