Kerkdiensten
Datum:
25-12-2018 09:30
Locatie:
De Hege Stins
Voorganger:
ds. S. de Vries, Schalkwijk
Aanduiding:
Kerst
Organist:
Han Giesing
Ouderling van dienst:
Martin Jansen Klomp
Diaken van dienst:
Aukje Westra-Torensma
Diakenen:
Peter Roerdink
Beamerist:
Homme van der Wal
Koster:
Jan van Zwol
Lector:
Aniek Hansma
1e collecte:
KIA Kinderen in de knel
2e collecte:
Comm. Eredienst