Kerkdiensten
Datum:
24-12-2018 21:30
Locatie:
St. Vituskerk
Voorganger:
Mw. ds. J.W. van Dijken, Hallum
Aanduiding:
Kerstnachtdienst
Organist:
Han Giesing
Ouderling van dienst:
Hille de Haan
Diaken van dienst:
Roel Rauwerda
Beamerist:
Alice Drahn
Videobediening:
Nick van Dijk
Koster:
Arma Regeling
Lector:
Aukje Brouwer
1e collecte:
Hospice Leeuwarden
2e collecte:
Kerk