Kerkdiensten
Datum:
23-12-2018 09:30
Locatie:
De Hege Stins
Voorganger:
Mw. ds. T.K Kwint, Meppel
Aanduiding:
4e advent
Organist:
Henk Havenga
Ouderling van dienst:
Gert Jan Zuidema
Diaken van dienst:
Sita Veninga
Diakenen:
Rob Plat
Beamerist:
Jan Veltman
Koster:
Lieuwe Lousma en Jan Wierstra
Lector:
Wilmer Hansma
1e collecte:
Diaconie
2e collecte:
Kerk